Välkommen till Katalogen

 

Välj önskad skylt i menyraden ovan.

Vid beställning ange något exempel på skylt som motsvarar dina önskemål ur vår katalog eller på hemsidan.

Har Du önskemål på skylt som inte återfinns bland våra exempel - Kontakta oss.

 

Många emaljskyltar på liten stuga Många emaljskyltar på liten stuga

Emaljskyltar har tillverkats i Sverige sedan 1880 talet och i gamla stadsdelar finns det ofta emaljskyltarskyltar från olika tider. Tillverkning av emaljskyltar fanns på fler håll i landet, mest i södra Sverige.

Ovanför Dalälven har det inte tidigare funnits någon tillverkning av emaljskyltar. Vår tillverkning ligger vid Falu Gruva som är centrum i Världsarvet Falun. Den gamla gruvarbetarbostaden på bilden ligger i Elsborg strax intill Falu Gruva. Du passerar den på väg till Gruvan från centrum.