Emaljerade balkonger Kv. Pilen Falun. Upphovsman Jörg Jescke.
Emaljerade färgfält på rondellskulptur i Borlänge. Upphovsman skulptör Jörg Jeschke
Detalj på balkonger.
Emaljerade delar på urtavlan Väserås Stadshustorn
Emaljerad skulptur i Södertälje. Upphovsman skulptör Lenny Clarhäll
Emaljerad skulptur i Uppsala. Upphovsman skulptör Lenny Clarhäll.